Woonkredieten: 'We viseren fragiele banken, niet ontleners' naar nieuwsoverzicht

De federale regering is van plan hogere kapitaalbuffers op te leggen aan de banken die woonkredieten met hoog risico verstrekken. 'We viseren fragiele banken, niet ontleners.'

'Banken met een groter risicoprofiel zullen aan verhoogde waakzaamheid worden onderworpen.' Dat zegt het kabinet van premier Charles Michel (MR) in een persbericht.

'Deze maatregel is bedoeld om de financiële en economische stabiliteit te garanderen in het belang van de consumenten en de kandidaat-kopers. De maatregel maakt het vooral mogelijk de brede toegang tot hypothecair krediet te garanderen, wat in lijn ligt met het voorstel van de regering.'

De premier verwijst naar de Nationale Bank die voorstelt dat de banken een extra kapitaalbuffer aanleggen om zich te beschermen tegen problemen met woonkredieten en eventuele schokken op de vastgoedmarkt. Hij en de Nationale Bank bevestigen daarmee de berichtgeving van De Tijd.

'De hoeveelheid risicovolle hypothecaire leningen is in het eerste halfjaar niet afgenomen, integendeel', onderstreept de Nationale Bank in een apart persbericht. Risicovolle woonkredieten zijn leningen met een hoge quotiteit (verhouding tussen kredietbedrag en aankoopwaarde), een hoge verhouding tussen de afbetalingslasten en het inkomen en/of een lange looptijd.

Het voorstel van extra kapitaalbuffer van zowat 550 miljoen euro is van toepassing op 9 banken die samen een marktaandeel hebben van bijna 95 procent. Dat betekent dat de grootbanken zeker worden getroffen. Maar de omvang van de extra kapitaalbuffer is afhankelijk van het risicoprofiel van de globale portefeuille hypothecaire kredieten. 'Als een bank een risicovollere hypothecaire portefeuille uitbouwt, moet ze dus grotere buffers aanleggen.'

De nieuwe buffer komt bovenop een bestaande buffer van zowat 950 miljoen maar verschilt van het voorstel van eerder dit jaar. Toen wilde de Nationale Bank een extra buffer opleggen voor woonkredieten die meer dan 80 procent van de aankoopwaarde vertegenwoordigen. Maar vooral op vraag van Open Vld heeft de regering dat voorstel naast zich neergelegd.

Federale regering

De regering lijkt nu van plan om het nieuwe voorstel van de Nationale Bank wel goed te keuren. 'In tegenstelling tot het vorige voorstel heeft deze maatregel een impact op bepaalde banken volgens hun risicoprofiel en niet volgens het specifiek profiel van de lener.'

De premier beklemtoont dat hij een brede toegang tot woonkredieten wil garanderen. 'De nieuwe maatregel viseert niet ontleners, maar fragiele banken. Het zijn de fragiele banken die maatregelen moeten treffen.'

De Nationale Bank merkt op dat de extra buffer niet noodzakelijk leidt tot duurdere woonkredieten. 'De banken bepalen zelf hoe ze de extra kapitaalbuffer vertalen in de kredietvoorwaarden, inclusief de prijszetting. Gelet op de voldoende kapitaalbasis en de sterke concurrentie zullen de eventuele effecten eerder beperkt zijn.'

Het voorstel van de Nationale Bank moet eerst worden goedgekeurd door de Europese Centrale Bank en andere Europese instanties. Dat zal wellicht enkele maanden duren. Daarna komt het op de tafel van de regering. Maar na het persbericht van de premier lijkt de goedkeuring niet veel meer dan een formaliteit.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) zegt aan de VRT dat de kosten van de extra kapitaalbuffers moeten worden gespreid over alle consumenten. Daardoor blijven de kosten voor elke consument beperkt.

Bron: De Tijd

naar nieuwsoverzicht