ONZE JURIST INFORMEERT: "KAN JE DE HUURPRIJS IN DE LOOP VAN DE HUUROVEREENKOMST VERHOGEN?" naar nieuwsoverzicht

Je verhuurt een huis of appartement. In de loop van de huurovereenkomst zou je de huurprijs willen verhogen omdat je enkele renovatiewerken deed aan je onroerend goed of omdat de buurt werd opgewaardeerd. Hoe kan je dan te werk gaan?

De prijs ligt in principe vast

In de huurovereenkomst die je met je huurder afsluit spreek je een huurprijs af. Die kan je nadien niet zomaar meer veranderen. De huurprijs die werd afgesproken geldt zolang de huurovereenkomst duurt. De oorspronkelijke huurprijs blijft zelfs gelden als de huurovereenkomst na negen jaar wordt verlengd.

Indexeren kan wel

In de loop van de huurovereenkomst kan je de huurprijs wel indexeren. Behalve als anders wordt overeengekomen in de huurovereenkomst wordt de huurprijs in het kader van de woninghuurwet immers jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. Deze indexaanpassing gebeurt niet automatisch. Je zal die als verhuurder dus moeten vragen aan je huurder.

Een herziening vragen

Je kan voor huurcontracten die afgesloten werden sinds 28 februari 1991 ook vragen dat de huurprijs wordt herzien. Dit kan je doen tussen de negende en de zesde maand die aan de einddatum van de lopende driejarige periode voorafgaan. Gaat je huurder vervolgens niet akkoord met je vraag tot herziening, dan kan je naar de vrederechter stappen. Je kan aan deze rechter dan vragen om de huurprijs aan te passen. Dit moet je doen tussen de zesde en derde maand die aan de einddatum van de lopende driejarige periode voorafgaan.

De vrederechter kan op je vraag ingaan als je kan bewijzen dat de normale huurwaarde van het pand door nieuwe omstandigheden tenminste 20 % hoger ligt dan de op het tijdstip van de indiening van je verzoek eisbare huurprijs. Daarnaast kan de vrederechter een verhoging van de huurprijs toestaan als je kan bewijzen dat de huurwaarde van het door jou verhuurde onroerend goed met ten minste 10 % is gestegen door de werken die je in de woning of het appartement hebt uitgevoerd. Werken die je moet doen om je pand in overeenstemming te brengen met de minimale kwaliteitsvereisten waaraan een woning moet voldoen komen hiervoor niet in aanmerking. Zo komen isolatiewerken bijvoorbeeld allicht niet in aanmerking. Het plaatsen van een nieuwe keuken en badkamer kan integendeel eventueel wel een reden zijn om een herziening te vragen.

Een ander akkoord?

En wat als je buiten deze gevallen je huurder zou kunnen overtuigen om met jou een overeenkomst af te sluiten waarbij je huurder akkoord gaat om je meer huur te betalen? Weet dan dat zo’n overeenkomst niet zomaar geldig is. Overeenkomsten tot herziening van de huurprijs die buiten de wettelijke periode tot stand gekomen zijn kunnen namelijk niet in rechte afgedwongen worden. Dat betekent dan ook dat als je huurder naderhand deze overeenkomst in vraag stelt (en je het hogere bedrag dat je onderling afsprak toch niet betaalt) je die betaling niet kan afdwingen.

Bron: Investr

naar nieuwsoverzicht