Woning met enkel glas? Strafpunten vanaf 2020 naar nieuwsoverzicht

Er is een nieuwe woningkwaliteitsnorm voor enkel glas op komst. Concreet zullen vanaf 2020 strafpunten worden toegekend wanneer er enkel glas aanwezig is in één of meerdere raamoppervlakken. De nieuwe glasnorm zal wellicht nog voor het zomerreces worden goedgekeurd. Verhuurders zijn er zich dus maar beter van bewust dat het technisch verslag vanaf 2020 opnieuw een stuk strenger wordt.

De nieuwe norm voor enkel glas komt er op aandringen van het beleidsdomein Energie. Dat was eerder ook al het geval bij de dakisolatienorm, toen nog kaderend in het ERP2020-programma. Dat programma stelde dat tegen 2020 alle woningen in Vlaanderen moeten beschikken over een verwarmingsinstallatie met een degelijk rendement, dakisolatie en isolerend glas.

Strafpunten vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 zal de aanwezigheid van enkel glas in één raamoppervlak 3 strafpunten opleveren. Zit er in meerdere raamoppervlakken enkel glas dan worden dat er 9. Let wel, het gaat om glas in de gebouwschil van de woonlokalen (slaapkamer, living, keuken, badkamer, inkomhal) en niet om vensters in bvb. de garage. Binnendeuren, etcetera zullen niet gequoteerd worden. Vanaf 1 januari 2023 verhoogt het aantal strafpunten naar respectievelijk 9 (enkel glas in één raamoppervlak) en 15 (meerdere raamoppervlakken).

Het huidige technische verslag kent 3 of 9 strafpunten toe voor ‘ernstige tekortkomingen aan ramen en deuren’, ten gevolge van bvb. houtrot in het schrijnwerk of oxidatie bij metalen raamwerk. Deze disfunctie zal ook in de toekomst gequoteerd worden in het technisch verslag, maar alleen indien de woning beschikt over dubbel glas. Er zal dus geen combinatie worden gemaakt van strafpunten voor houtrot of glasbraak enerzijds en enkel glas anderzijds. In geval de woning over enkel glas beschikt, zal men louter 9 (slechts één raam) of 15 (meerdere ramen) strafpunten toekennen. Beschikt de woning over dubbel glas of hoogrendementsglas, dan zal de woningcontroleur nagaan of er geen andere disfuncties zijn aan de ramen en deuren.

Vrijstelling voor onroerend erfgoed?

Maar wat met onroerend erfgoed? Zal daarvoor dan een algemene vrijstelling worden ingeroepen? Minister Homans liet alvast verstaan dit ‘geen goed signaal’ te vinden. Wel zullen eigenaars zich kunnen beroepen op overmacht indien de noodzakelijke werken de erfgoedwaarde in het gedrang brengen of indien geen stedenbouwkundige toelating kan worden verkregen.

Strafpunten moeten in verhouding staan

Een andere bezorgdheid die bij sommigen leeft, is het vermijden van een uitval van private huurwoningen, net als de vraag naar een bijzondere aanpak voor grote complexen en appartementsgebouwen. De Vlaamse Woonraad stelt in een advies dat het toekennen van hoge aantallen strafpunten steeds in verhouding moet staan tot de ernst van het gebrek en de impact op de veiligheid of het comfort van de gebruiker. Daaruit kan worden afgeleid dat op zijn minst een aantal actoren het toekennen van 15 strafpunten en dus een verklaring tot ongeschiktheid op basis van één gebrek te verregaand vinden, zeker wanneer het een prestatienorm betreft.

Goedkeuring wellicht voor zomerreces

Na de tweede principiële goedkeuring op 22 april 2016 wordt nu gewacht op het advies van de Raad van State alvorens de Vlaamse regering een finale beslissing kan nemen. De nieuwe glasnorm zal wellicht nog voor het zomerreces worden goedgekeurd.

Bron: CIBweb

naar nieuwsoverzicht