Vlaanderen ruilt beton voor groen naar nieuwsoverzicht

De Vlaamse regering wil nog verder gaan dan de aangekondigde betonstop tegen 2040. Volgens het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet de bebouwing in open ruimte tien jaar later met twintig procent gedaald zijn.

Verlaten fabriekspanden, verloederde sites,... Vlaanderen bulkt nog altijd van de troosteloze locaties, die om tal van redenen onaangeroerd blijven. Tot nu toe mikte de Vlaamse regering vooral op de herontwikkeling van die gronden. Maar in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat de Vlaamse regering gisteravond goedkeurde, gaat ze nog verder. Verlaten gebouwen buiten de steden zullen worden teruggeven aan groene bestemmingen, zoals we zaterdag al schreven (DS 26 november).

Daardoor kan de verharde ruimte buiten de steden zelfs dalen met twintig procent tegen 2050. In de steden mag de bebouwing niet meer groeien vanaf 2040. Dat gaat nog verder dan de algemene betonstop die de Vlaamse regering eerder nastreefde.

Omslag

‘Die open ruimte biedt ons noodzakelijke diensten, zoals voedsel, water, schone lucht, zachte recreatie of landschapsbeleving’, zegt minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). ‘We willen op één generatie tijd een volledige omslag in het ruimtelijk beleid. Vlaanderen leeft sinds de industriële revolutie in een permanente uitbreidingsgolf. Wij bouwen die nu af en zetten ze daarna definitief stop.’

Respect voor open ruimte betekent ook dat Vlaanderen efficiënter moet omspringen met zijn bebouwde ruimte. Vanaf 2025 moet de groei van inbeslagname van open ruimte zakken van 6 naar 3 hectare per dag. De Vlaamse regering heeft daarvoor al een reeks belemmeringen weggenomen, bijvoorbeeld door kangoeroewonen mogelijk te maken.

Nu is er ook afgesproken om in de steden te werken met een model waarbij de kansen van nieuwe projecten afhangen van de ligging. Zo moeten er minimaal 35 woningen per hectare komen binnen een straal van één kilometer rond de belangrijkste vervoersknopen. Een groennorm moet voor een minimale groene ruimte rond woningen zorgen. Bedrijven worden geconcentreerd rond logistieke knooppunten.

Bouwrechten

De Vlaamse regering gaat ook experimenteren met het verhandelen van bouwrechten, waarbij bouwrechten in slecht gelegen gebied worden geruild voor beter gelegen gronden. Sociale huisvestingsmaatschappijen mogen daarmee experimenteren.

Het beleidsplan, dat komaf wil maken met de regelneverij waarin voor elke vierkante meter een bestemming is ingekleurd, moet nu nog een hele adviesprocedure doorlopen. De Vlaamse regering hoopt het in de loop van volgend jaar definitief vast te leggen.

Bron: De Standaard

naar nieuwsoverzicht