Flexibelere regels om woning te kunnen isoleren naar nieuwsoverzicht

Om meer eigenaars de mogelijkheid te bieden hun huis met een dikke laag te isoleren, worden de regels wat vereenvoudigd.

Wie zijn woning in een stevige isolatielaag wil verpakken, botst soms op de regelgeving of verkavelingsvoorschriften. Zo stelt het rooilijndecreet dat isolatie maximaal 14 centimeter mag uitspringen, of kan een dak soms moeilijk langs buiten worden geïsoleerd. In de toekomst wordt de grens in het rooilijndecreet opgetrokken naar 26 centimeter, en zal Ruimte Vlaanderen beslissen over afwijkingen in de kroonlijsthoogte om dakisolatie mogelijk te maken.
Dat zijn twee van de maatregelen uit de conceptnota van de Vlaamse ministers Bart Tommelein (oa Energie) en Joke Schauvlieghe (Milieu) die de Vlaamse regering vrijdag heeft goedgekeurd. Het is de bedoeling renoveren en isoleren eenvoudiger te maken, omdat het energiegebruik in Vlaanderen moet dalen om de doelstellingen voor hernieuwbare energie tegen 2020 te halen.
Een andere maatregelen die de ministers in de conceptnota naar voren schuiven, is dat ze het makkelijker willen maken om grote, slecht geïsoleerde huizen op te splitsen in verschillende wooneenheden. Ze bekijken voorts of het mogelijk is één bouwaanvraag te laten maken voor meerdere huizen samen, waardoor die in één beweging kunnen worden geïsoleerd, wat goedkoper moet uitvallen.
Bron: Netto

naar nieuwsoverzicht